LEKA-lehti 2020 on ilmestynyt

4.5.2020

Tämän vuoden LEKA-lehti syntyi osin uusin voimin, koska jaostoissa on vetäjiä vaihtunut. Aina, kun
tulee uusia ihmisiä, tulee uusia ideoita ja juttuja. Se on hyvä myöskin jäsenistön kannalta.

Nykyinen korona-tilanne puhuttaa paljon, mutta katse on jo kääntynyt tulevaan. Kuten jutuistakin
käy ilmi, oli ohjelmia ja tapahtumia jo suunniteltu valmiiksi. Ainakin osa suunnitelmista voitaneen
toteuttaa sitten, kun saadaan lupa järjestää tapahtumia.

Tämän vuoden lehti on ”tiukkaa asiaa”, ilman valokuvia, mutta toivottavasti siitä selviää kaikki
tarpeellinen.

Terveisin
Jari Suikkanen
Päätoimittaja