Rytöniemen säännöt

Käyttö- ja järjestyssäännöt

Rytöniemi on Metalli 52:n jäsenten ja heidän perheidensä käytössä ympäri vuoden.

  1. Majoitustilat, asuntovaunupaikka, sekä laituripaikka ovat varattavissa yhtäjaksoisesti enintään seitsemäksi (7) vuorokaudeksi. Vaihto klo 14:00.
  2. Varaukset vain ammattiosaston päivystäjältä tai ammattiosaston toimistolta (katso Yhteystiedot). Esteen sattuessa peru varauksesi mahdollisimman ajoissa.
  3. Huoneissa ja aitoissa yöpyville omat liinavaatteet mukaan. (Huomioi allergia-aitat)
  4. Keittokatos, grillikatos sekä saunat ovat yhteiskäytössä.
  5. Ajoneuvot on pidettävä paikoitusalueella ja veneet niille varatuilla paikolla.
  6. Eläimet on pidettävä kytkettyinä ja ulkoilutettava metsikössä. 
  7. Jokainen käyttäjä siivoaa jälkensä. 
  8. Noudata jätteiden lajittelua.
  9. Jokainen korvaa tahallisesti tai huolimattomuudella aiheuttamansa haitan tai vahingon.
  10. Ammattiosastolla on 2 uistelulupaa ja 3 verkkolupaa, sekä 10 rapulupaa, joita säilytetään rantavajassa. (katso käyttöohjeet vajasta)

Huomioi kanssaihmiset. Älä käyttäydy häiritsevästi.

Näkymä saunalta rantaan