Opintojaosto

Opintojaoston tehtävänä on järjestää jäsenistölle koulutusta. Erilaisia kursseja on järjestetty niin paikallisesti kuin alueemme muiden ammattiosastojen kanssa yhteistyössä.

Opintojaoston kokoonpano 2020

  • Iida Piirainen (jaoston puheenjohtaja)
  • Tarja Illikainen

Katso Tiedostot