Opintojaosto

Opintojaoston tehtävänä on järjestää jäsenistölle koulutusta. Erilaisia kursseja on järjestetty niin paikallisesti kuin alueemme muiden ammattiosastojen kanssa yhteistyössä.

Opintojaoston kokoonpano 2024

  • Tomi Kovanen (jaoston puheenjohtaja)
  • Iida Piirainen
  • Timo Simpanen

Katso Tiedostot